Μενού Κλείσιμο

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ CORAL PIRAEUS REPAIR PC

Στόχος μας είναι η συνεχής αναβάθμιση & ανανέωση του εξοπλισμού μας ώστε να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποστέλεσμα.

ROBOTS

HYDROBLASTING

CHERRY PICKER

COMPRESSEURS

GENERATORS

LIGHT TOWERS

AIR FAN